fbpx

Damien Laventure

Damien Laventure inn dekouver so vitiligo kan li ti ena zis 9 an. Koumansman li pa ti fasil pou viv avek sa kondision-la parski li ti ankor tro zenn, me avek led enn sikolog, linn resi aprann asim so kondision lapo ek viv enn lavi normal malgre bann regar.

Zordi, Damien se enn gran vivan ki selebre fierman so diferans toulezour. Li enn vizaz anblematik dan domenn mannkina kinn gagn la sans ranport tit Gold Model Face kinn permet pou amenn enn nouvo regar lor vitiligo : enn diferans ki inik, ki fer bote enn dimounn.