fbpx

Dr Ameegah Paul

Depi laz 2 an, li soufer denn andikap (infirmité motrice cérébrale), me apar so bann paran kinn touzour soutenir li, linn fer fas a boukou diskriminasion. Bann lezot manb so fami inn touzour fer li santi li diferan. Kan li ti lekol, bann lezot zanfan ti riy li, ek bann professer ti konsider li diferan ek ti met li apar dan klas. Kan li ti anvi poz kandida pou eleksion dan so vilaz, dimounn pann krwar dan li. 

Sa tinn bles li, me zordi, linn anvi montre par so perseverans ki malgre so andikap, li kapav fer boukou zafer ek resi dan lavi. Zordi li determine pou amenn enn nouvo regar lor bann sitiasion andikap. Linn anvi inspir lezot ek montre ki enn andikap li pa anpes enn dimounn viv ou reisi dan lavi.