fbpx

Edric Sin & Léonie Zama

Edric ek Léonie represant bote enn lamour ant de leker depi de diferan kominote. Kot kiltir sinwa ek kreol inn zwenn ek inn vinn enn sel malgre tou bann kontrint sosial ek relizie. Depi premie zour, zot diferans pann anpes zot pou viv zot lamour ou mem selebre zot relasion lor zot bann rezo sosial an tan ki inflianser morisien.

Zot krwar ki nou tou bizin suiv seki nou leker dezire parski lamour ek boner pa depann lor kouler lapo ek kiltir. Li nou devwar ki nou defann, selebre ek asim nou bann santiman devan tou bann ideolozi sosiete.