fbpx

Jean François Favory

Zour linn aret marse, dimounn ti pe dir ki so lavi inn fini gate ; me linn swazir pou pa krwar ladan. Jean François Favory, se enn manb lekip national basketball Moris kot li viv so pasion avek so fotey roulan e kinn swazir pou viv enn lavi normal ek soutenir tou bann seki an sitiasion andikap ek aprann zot vinn indepandan. Li osi milite pou linklizion bann atlet andikape dan domenn sportif.

A traver sa kanpagn-la, li anvi ede pou donn plis vizibilite lor realite bann dimounn andikape ek kontribye dan ledikasion la sosiete konsernan zot bann drwa an tan ki sitwayin morisien.