fbpx

Krish Gunnoo

Krish, enn gran danser avek so talon. 

Wi, malgre ki li enn garson, linn fer sa vinn so pasion e zordi, li ena so prop konpani kot li pe form bann lezot danser. Sa disiplinn-la permet li exprim so bann lemosion. Kan li dans dan talon, li santi ki personn pa kav tous li ou aret li. So mesaz : pa perdi lespwar, pa ekout dimounn ek les sakenn viv kouma li le. 

Zame li ti panse ki li ti pou ariv ziska-la, me zordi se avek fierte ki li pe selebre so diferans, so talan inik, so pasion.