fbpx

Namrata Ramkorun

Linn dekouver so bann premie tas kan li ti ena 9 an. Namrata Ramkorun, se enn zen fam avek lanbision ki afirm li avek so vitiligo. Konfiant ek kouraze, linn swazir pou vinn enn mannkin pou inspir bann lezot zenn pou suiv zot bann rev ek explwat zot potansiel otan ki posib, malgre bann obstak lavi.

Li konsidere ki linn gagn boukou sans avek vitiligo kinn ouver boukou laport pou li e kinn met bann zoli loportinite devan li. Li insiste ki enn diferans se plito enn kalite ki rann nou inik, ki rann nou pli for… Enn diferans ki nou bizin aprann valorize pou ki li fer nou avanse.