fbpx

Sandrine Julien & Faimano Benoit

Ant zot, ena zis lamour depi premie zour… Sandrine ek Faimano, se de fam fier ki selebre zot diferans toulezour. Alor ki zot partaz enn mem pasion pou domenn odioviziel, bocou konn Sandrine osi kouma enn aktivist dan lalit kont diskriminasion.

An tan ki manb kominote LGBT, zot trouve ki ena enn gro mank reprezantasion dan sosiete morisien, e ki zot pena mem drwa ki bann lezot sitwayin, sirtou an tan ki koup.

An tan ki anbasadris, Sandrine ek Faimano swet kontribye dan ledikasion la sosiete, donn enn koudme pou eliminn bann prezize ek an mem tan enkouraz lezot dimounn ek koup pou afirm zot lidantite.